Poniżej zamieszczono listy na obrony prac dyplomowych. Niezaliczenie części teoretycznej bądź praktycznej egzaminu dyskwalifikuje z dalszej procedury dyplomowania

LISTA