Proszę o zapoznanie się z harmonogramem obron i przybycie na egzamin dyplomowy z min. godzinnym wyprzedzeniem.

Komisja egzaminacyjna - 01.07.2017