Obrony 30.06.2017 – 13:00 – PSW 12 – promotorzy dr K. Strzała – Osuch, dr B. Pawłowska

01.07.2017 – 8:30 – PSW 12 – promotorzy dr M. Stańczyk Minkiewicz, dr M. Makowski