Przewidywany termin egzaminu dyplomowego – 13.10.2017 r. Termin składania prac dyplomowych wraz z kompletem dokumentów mija 06.10.2017 r