WYSZUKIWARKI OFERT PRACY W POLSCE

adzunajooble logo


17.02.2018

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania pracą na stanowisku administratora programów badawczych (trzy profile zawodowe). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 marca 2018 r.

Celem zaproszenia  jest sporządzenie trzech list rezerwowych potencjalnych pracowników na stanowiskach administratorów programów badawczych w latach 2018-2020, w następujących profilach naukowych :

  1. - Inżynieria, ICT, fizyka, matematyka, chemia lub nauka o przestrzeni kosmicznej,
  2. - Biologia, środowisko i nauki o ziemi lub obrazowanie satelitarne, nauki o życiu.
  3. - Nauki humanistyczne i społeczne lub ekonomia.

Kandydaci powinni posiadać  wykształcenie odpowiadające ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzony dyplomem oraz min. trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednio związanej z charakterem obowiązków. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a także umiejętność redagowania tekstów, komunikacji  i współpracy w zespole.

Szczegółowy opis stanowiska oraz wymagań znajduje się w ogłoszeniu dostępnym na stronie https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en .

 Kandydaci proszeni są o dokonanie zgłoszenia poprzez stronę internetową EPSO do dnia 8 marca 2018 r.  do godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Jeśli liczba kandydatów przekroczy próg określony przez dyrektora REA, kandydaci zostaną zaproszeni do serii komputerowych testów wielokrotnego wyboru, organizowanych w jednym z akredytowanych ośrodków egzaminacyjnych Biura Doboru Kadr (EPSO). Szczegółowe procedury wybrania kandydatów opisane są w ogłoszeniu.

 Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w Brukseli na okres 2 lat z możliwością przedłużenia kontraktu, w grupie zaszeregowania AD6.

Aplikacje należy przesyłać na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.


13.02.2018
 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje o naborze na 2 stanowiska na stażu w Misji Doradczej UE na Ukrainie (EUAM Ukraine). Termin zgłoszeń mija 22.02.2018 r.

Udział w programie stażowym ma na celu głębsze zapoznanie się z mandatem i praktycznymi aspektami funkcjonowania Misji Doradczej UE na Ukrainie. Staże odbywają się w Kijowie i skierowane są do osób będących na początku kariery zawodowej, którzy ukończyli min. 3-letnie studia uniwersyteckie, zakończone uzyskaniem dyplomu. Na jedno ze stanowisk poszukiwane są osoby posiadające wykształcenie prawnicze. Kandydaci powinni posiadać  biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, doskonałe umiejętności komunikacyjne, komputerowe oraz umiejętność redagowania tekstów. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego oraz sytuacji politycznej na Ukrainie.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru na staż oraz zasady programu stażowego znajdują się w załącznikach Annex 1  i  Annex 4.

Staże rozpoczną się 1 kwietnia i będą trwały do 30 września 2018 r.  Stażyści otrzymają środki na utrzymanie - 750 euro miesięcznie oraz ubezpieczenie od wypadków.

Kandydaci zainteresowani odbyciem stażu proszeni są o przesłanie do dn. 22 lutego 2018 r. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego) swojej aplikacji na adres: cpcc-ukraine@eeas.europa.eu, zawierającej wypełniony w języku angielskim formularz aplikacyjny (Annex 2). Jedna osoba może aplikować tylko na jedno stanowisko.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o poinformowanie MSZ o przesłanym zgłoszeniu na adres: kandydaci@msz.gov.pl z nazwą organizacji i stanowiska w tytule wiadomości.

Ogłoszenie dostępne jest także na stronie www MSZ: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych/aktualne_ogloszenia/europejska_sluzba_dzialan_zewnetrznych_informuje_o_naborze_na_2_stanowiska_na_stazu_w_misji_doradczej_ue_na_ukrainie__euam_ukraine___termin_zgloszen_mija_22_02_2018_r_


12.02.2018

French Data Analyst. 1

German Data Analyst. 1


24.01.2018

oferta rm po 24.01 1

oferta rm po 24.01 2


21.01.2018
oferta piel 21.01.18


17.01.2018
oferta po 17.01


16.01.2018
oferta ratownik 17.01
oferta ratownik 17.01 2

 

 


04.01.2018
Grupa Progres to firma z polskim kapitałem, która wspiera przedsiębiorstwa na terenie całej Polski, oferując nowoczesne usługi HR. Firma specjalizuje się w pracy tymczasowej, rekrutacjach stałych, doradztwie biznesowym i szkoleniach oraz w optymalizacji procesów HR-owych. Eksperci Grupy Progres działają w ponad 20. prężnie działających oddziałach na terenie Polski i Ukrainy. Firmie, w ciągu 15 lat, zaufało ponad 1300 firm. Rocznie zatrudnia 20 tysięcy pracowników. Grupa Progres w 2015 roku wdrożyła w życie autorskie wydarzenie – Kurs na HR. To ekspercka debata środowisk nauki, biznesu i władz samorządowych. 

Aktualnie do naszych struktur poszukujemy:

Koordynator Projektu
Miejsce pracy: Kwidzyn

Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku należy:
- Rozwój współpracy z kluczowymi Klientami poprzez prawidłową i terminową realizację projektów
- Monitoring i nadzór nad przebiegiem projektów
- Zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klientów na terenie podległego obszaru działania
- Koordynowanie procesem zatrudnienia
- Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących wskaźników rekrutacji i zatrudnienia wg. bieżącego zapotrzebowania
- Współtworzenie działań marketingowych wspierających realizację zamówień

Od kandydatów oczekujemy:
- Min. średniego wykształcenia
- Doświadczenia w obsłudze klientów – mile widziane
- Znajomości języka rosyjskiego – mile widziane
- Umiejętności pracy zadaniowej i skuteczności w realizacji celów
- Doskonałych umiejętności interpersonalnych
- Nastawienia na klienta
- Inicjatywy i przedsiębiorczości
- Dyspozycyjności
- Czynnego prawa jazdy kat. B

Oferujemy:
- Samodzielne stanowisko
- Stabilne zatrudnienie
- Współpracę z międzynarodowym Klientem
- Wdrożenie w zakres obowiązków
- Możliwość awansu
- Pakiet benefitów pozapłacowych (karta sportowa, opieka medyczna)

Beata Pietkun-Klarenbach
Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji
tel. 504 950 524

 


12.12.2017

itaka 2017


22.11.2017

betaActive 11 2017

betaActive 11 2017 2


06.11.2017

oferta iglotech 1

oferta iglotech 2


 03.11.2017praca 03.11.17 1

praca 03.11.17 2

praca 03.11.17 3
praca 03.11.17 4


12.10.2017

FSHC October 10 2017


 26.09.2017

Plakat Warsztaty WUP XXII.2017


8.09.2017

Stanowisko: PIELĘGNIARKA umowa niemiecka, praca w nowoczesnym szpitalu

Miejsce pracy: Zagłebia Ruhry, Niemcy

Numer ref. 01/32/SE/2017

Corona Silesia Sp. z o.o. Agencja Pracy tymczasowej wpisana do rejestru KRAZ nr 16192. Poszukujemy Kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku: PIELĘGNIARKA

Pracodawcą jest zespół trzech szpitali i czterech placówek. Szpital dysponuję 1.000 stacjonarnych łóżek, w którym przyjmuję w ciągu roku ponad 50.000 pacjentów rocznie.

Poszukujemy doświadczonych pielęgniarzy/-arek, jak i „świeżych” absolwentów z dyplomem pielęgniarza/-arki, chcących rozpocząć swoją karierę na niemieckim rynku pracy w opiece ambulatoryjnej na terenie Zagłębia Ruhry w Niemczech !

Zakres obowiązków:

-Odpowiedzialna realizację fachowej, wykwalifikowanej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej, odpowiednio do wzoru i koncepcji takiej opieki, następnie właściwe i profesjonalne obchodzenie się ze wszystkimi zużywanymi używanymi materiałami z uwzględnieniem zasady ekonomiczności.

Zadania pracownika odnoszące się do pacjenta/pacjentki:

-Badanie i stwierdzanie potrzeb pielęgnacyjnych.
-Właściwe i profesjonalne planowanie, organizacja, przeprowadzanie i dokumentowanie opieki.
-Odpowiednie kroki ku stwierdzeniu potrzeb żywieniowych.
-Przygotowanie i ewentualne przeprowadzenie zastrzyków i pobrań krwi.
-Uczestnictwo w wizytach lekarskich, jak również wykonywanie zadań administracyjnych istotnych dla opieki.
-Wprowadzanie natychmiastowych środków zapobiegawczych w stanie zagrażającym życiu, aż do przybycia lekarza.
-Podjęcie przed i po działań diagnostycznych i terapeutycznych według pisemnego lekarskiego rozporządzenia.

Kwalifikacje osobiste:

-Samodzielny sposób pracy na podstawie podanych wytycznych, standardów oraz ustaleń. -Umiejętność współpracy oraz komunikatywność, podstawowa znajomość języka niemieckiego
- Umiejętność pracy w zespole
-Dalszy rozwój osobistych i zawodowych kwalifikacji przez wewnętrzne i zewnętrzne dokształcanie się.

Wynagrodzenie miesięczne:

-Brutto 2.449,77 + dodatkowe dyżury i dni wolne ! (od razu po Studiach)!

- Brutto 2.950,00 + dodatkowe dyżury i dnie wolne! ( z doświadczeniem paroletnim zawodowym)

Zadania dotyczące szpitala oraz organizacji opieki pielęgniarskiej:

-Współudział w poprawnym zapisie kategorii pielęgnacji i istotnych pielęgnacyjne dodatkowych diagnoz.
-Planowanie i organizacja własnego przebiegu pracy z uwzględnieniem całej sytuacji.
-Kooperatywna i zmierzająca ku osiągnięciu zamierzonego rezultatu wspólna praca z innymi grupami zawodowymi, usługodawcami oraz przełożonymi.
-Aktywne wsparcie i uczestnictwo w rozwijaniu kwalifikacji (np. sprawne obchodzenie się z dolegliwościami chorego) *Pozostałe na podstawie wytycznych kierownika działu/przełożonego specjalisty !

Odpowiedzialność/Kompetencje:

-Odpowiedzialność za wykonanie wytycznych środkami pielęgnacyjnymi.

-Konsultacja, instruowanie i wsparcie pacjentek/pacjentów oraz ich bliskich.
-Regularne uczestnictwo w zebraniach zespołu.
-Aktywne użytkowanie informacyjnych środków przekazu (Protokół informacyjny, sieci wewnętrzne, list szpitalny)

Kontakt na adres e-mail rekrutacja@corona-silesia.pl oraz nr tel 519 685 033 lub 32 494 4452

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”


06.09.2017
jabil 06.09.17 1jabil 06.09.17 2

 

 


29.08.2017

koordynator projektu 2017 08 29 1
koordynator projektu 2017 08 29 2

 


 31.07.2017
rekrutacja tor pal


 

 07.07.2017

baner (ulotka)


23.06.2017 

ogloszenie 2017 06 23


 19.06.2017
staz Mareza


 15.06.2017

KOORDYNATOR DS. ZARZĄDZANIA DANYMI
KOORDYNATOR DS. ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

 


 06.06.2017

NaSpółę   praca dodatkowa 2017 06 06


05.06.2017

BeatActive 2017 06 06 2

BetaActive 2017 06 06 3

BetaActice 2017 06 06 1


 22.05.2017

Obecnie poszukujemy na miesiące wakacyjne osób do odbycia u nas w fabryce DS Smith Kwidzyn osób na:

- płatne staże

- bezpłatne praktyki

Aplikacja odbywa się poprzez przesłanie cv na adres rekrutacja@dssmith.com

W dziale:

  • 1) Logistyki Nr referencyjny  Staż/Kwidzyn/Log
  • 2) Dział Rozwoju Opakowań. Nr referencyjny  Staż/Kwidzyn/DRO
  • plakat rekrutacja DS Smith praktyki i staże

 


10.05.2017

BetaActive 2017 05 10 1

BetaActive 2017 09 10


 27.04.2017

produkcja i magazyn


26.04.2017

betaActive 04 2017 1

betaActive 04 2017 2

betaActive 04 2017 3

betaActive 04 2017 4