Studenci RM i PP
Wyniki z dnia 13.05.2017 r. zaliczeń z diagnostyki laboratoryjnej (III termin) dla RM: 5138 - 4.5, 5187 - 4.0; oraz wyniki egzaminów z farmakologii (II termin) dla PP: 5.0 (bdb): 5367, 5366, 5370, 5368, 5373, 5580; 4,5 (pdb): 5583 i 5584.
Informację przesłał Prof.dr hab.A. Pacanis

Studenci PP i RM

Termin zaliczenia poprawkowego zarówno dla PP jak i dla RM z prof. A. Pacanisem – 13 05 2017 godz. 14:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


I rok Pielęgniarstwa Pomostowego

I termin egzaminu z 21.04.2017 r. z Farmakologii u prof. A. Pacanisa nie zaliczyły następujące osoby o numerach albumu:

5366

5367

5368

5490

5370

5373

5508

5580

5583

5584


II rok Ratownictwo Medyczne

Egzamin z Diagnostyki laboratoryjnej II termin zaliczyli wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu w dn. 21.04.2017r. z wyjątkiem osoby z numerem albumu

5138


Studenci WNoZ

Egzamin poprawkowy z anatomii – ostatnia szansa :) - 26.03.2017 godz. 12:15 w PSW Aula. Po tym terminie zaliczenia warunkowe.


Studenci WNoZ

Zaliczenie poprawkowe w ramach przedmiotu Diagnostyka laboratoryjna z prof. A. Pacanisem odbędzie się 21.04.2017 r. o godz. 14:45. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Pani dr Marzena Zarzeczna - Baran zaprasza osoby, które nie zdawały lub nie zdały egzaminu z Promocji Zdrowia dnia 11.03.2017 r. od godz 12:00 a nie 10:00 jak podawano wcześniej. Sala PSW 22.


Studenci WNoZ

Egzamin z Anatomii z dr A. Przyborską odbędzie się 11.03.2017 r. zgodnie z wcześniejszą informacją w godz.:

12:30 – RM i PP sala PSW Aula

Zgodnie z konwersatoriami – PO – sala wg planu


Studenci I rok WNoZ!!!

Ze względów formalnych egzamin z Anatomii z dr A. Przyborską odbędzie się 11.03.2017 r. Egzamin poprawkowy – 26.03.2017 r. Osoby, które nie zaliczą do końca marca - egzamin w trybie warunkowym.


Studenci WNoZ

Dnia 25.02.2017 r. będzie obecna na Uczelni w godz. 11:30 – 13:15, sala PSW 21, lek. med. K. Karaś celem zrobienia zaliczeń poprawkowych oraz wpisów.


Studenci WNES

Dnia 02.03.2017 r. o godz. 16:30 będzie możliwość spotkania z prof. dr hab. K. Strzałą celem uzupełnienia zaliczeń w ramach przedmiotów Zastosowania matematyki w ekonomii oraz Ekonometria.


Studenci WNoZ

Dnia 25.02.2017 r. o godz. 10:00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z mgr D. Jaworską w ramach zajęć z Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego – jest to zaliczenie ostateczne.


Studenci WNE-S

W załączeniu wyniki z Matematyki - wykładowca prof. dr hab. Krystyna Strzała.

Pobierz


Studenci WNE-S

W załączeniu wstępne wyniki z Matematyki i Ekonometrii - wykładowca prof. dr hab. Krystyna Strzała

Pobierz


Studenci Ratownictwa Medycznego

Egzaminy poprawkowe, wpisy do kart i indeksów z dr E. Raniszewską odbędą się 19.02.2017 r. w godz. 10:00 – 15:00. Sala zgodnie z planem.


Studenci WNoZ

Dnia 18.02.2017 r. o godz. 13:00 odbędzie się egz. poprawkowy oraz wpisy do kart i indeksów z przedmiotu Filozofia i etyka zawodu realizowanego przez dr M. Olejniczaka. Sala zgodnie z planem.


Studenci WNoZ

Dnia 18.02.2017 r. ok godz. 15:30 odbędzie się egzamin z dr Kamilem Chwojnickim z przedmiotu Neurologia i piel. Neurologiczne.


Studenci WNoZ

Uwaga studenci kierunku: Pielęgniarstwo
Studenci III roku PO, którzy nie zdali egzaminu z Filozofii i etyki zawodu pielęgniarki dnia 22.01.2017r. u dr M. Olejniczaka
Oceny niedostateczne
Nr albumu:
4979
4693
4722
Egzamin poprawkowy dla osób, które nie zdały lub nie pisały dla III roku oraz I odbędzie się dnia 18.02.2017r. Wpisy  do kart egzaminacyjnych i indeksów też w sobotę 18.02.2017r. w trakcie poprawki godz.13:00.
Sala będzie podana w gablocie na terenie Uczelni.

Studenci WNoZ

Egzamin poprawkowy z mgr P. Janiewiczem w ramach przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa odbędzie się 26.02.2017 r. o godz. 19:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie budynku.


Studenci WNoZ

Dnia 11.02.2017 r. o godz. 10:00 odbędzie się egz. poprawkowy z Pediatrii i piel pediatrycznego z mgr D. Jaworską. Sala PSW 15.


Studenci WNES

Dnia 25.02.2017 r. w godz. 10:30 – 12:45 będzie obecna na Uczelni dr A. Lenartowicz – Podbielska celem zrobienia wpisów do kart i indeksów i brakujących zaliczeń. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.

Studenci WNES

Uwaga studenci zmiana godziny egzaminu z Ekonometrii!!!

Egzamin odbędzie się o godz. 12:00.Dzień pozostaje bez zmian 11.02.2017.


Studenci WNoZ

Zaliczenie poprawkowe z lek. med. A. Urbanowicz odbędzie isę 12.02.2017 r. w godz. 11:00 - 13:00. Na godz. 11:00 - egzamin po egzaminie wpisy do kart i indeksów oraz aliczenie BUNA. Sala podana będzie w gablocie.


Studenci WNoZ

Dnia 18.02.2017 r. od godz. 9:30 mgr Anna Górniewicz będzie dokonywała wpisów do kart i indeksów w pokoju dydaktyków.


Studenci WNoZ

Dnia 18.02.2017 r. o  godz. 10:00 odbędzie się zaliczenie dla I roku Pielęgniarstwa i Ratownictwa - ci z państwa, którzy nie byli na pierwszym terminie - z przedmiotu Higiena z epidemiologią prowadzonego przez dr A. Tałaj. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Zaliczenie poprawkowe -  w ramach przedmiotu Makroekonomia i Analiza ekonomiczna - z dr Beatą Pawłowską odbędzie się 17.02.2017 r. o godz. 16:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Uwaga studenci zaliczenia poprawkowe, wpisy – dr M. Zarzeczna - Baran!!!

Osoby, które nie zdawały lub nie zdały egzaminu z Promocji zdrowia zapraszam w dniu 11 marca 2017 o godz. 10.00. do sali nr 1

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ze zdrowia publicznego na koniec pierwszego semestru zapraszam 18 lutego 2017 o godz. 12.45 do sali nr 1 w celu udzielenia wyjaśnień i ustalenia terminu pisemnego zaliczenia.


Studenci WNoZ

Zaliczenie poprawkowe z mgr K. Kostro odbędzie się 10.02.2017 r. o godz. 15:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


 

Studenci RM

Egzaminy poprawkowe, wpisy do kart i indeksów z dr E. Raniszewską odbędą się 19.02.2017 r. w godz. 10:00 – 15:00. Sala zgodnie z planem.

Uwaga studenci!!!

W dniach 17 – 18.02.2017 r. będzie obecny na Uczelni dr M. Olejniczak. Wówczas odbędą się wpisy do kart i indeksów oraz zaliczenia poprawkowe. Sale zgodnie z planem.


Studenci WNES

Zaliczenia poprawkowe z dr Michałem Makowskim odbędą się dnia 24.02.2017r. o godz.15:45. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Dnia 04.02.2017 r. dr K. Krawczyk – zaliczenia poprawkowe odwołane.


Studenci WNoZ

Zaliczenia poprawkowe z prof. A. Pacanisem odbędą się 24.02.2017 r. w godz. 14:30 Biochemia, 15:00 – Farmakologia. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Egzamin poprawkowy z prof. W. Toczyskim odbędzie się najprawdopodobniej 17.02.2017 r. o godz. 15:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNES

Dr Beata Pawłowska - sesja poprawkowa:

03.02.2017

Podstawy makroekonomii – 15:30

Analiza ekonomiczna i Efektywność decyzji strateg. – 16:15

Sala zostanie podana po 30.01.2017


Studenci WNoZ

II Termin zaliczenia z przedmiotu - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne mgr Krystyna Sekulska – Szpital Polski Sztum po kontakcie telefonicznym (55) 640 61 26.


Studenci WNoZ

Egzamin  - neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne  - dr K. Chwojnicki 18.02.2017, godzina oraz nr sali zostanie podany po 30.01.2017.


Studenci WNES

Konsultacje - mgr Marek Chodorowski – 04 .02.2017 r. – 12:00 – 13:00 pokój dyd. Wówczas odbędzie się również II termin egzaminu oraz wpisy do kart i indeksów.


Studenci WNoZ

Konsultacje z mgr E. Mędrek odbędą się 22.01.2017 r. w godz. 8:00 – 10:15 pok. dyd.


Studenci WNoZ

Ostatni termin zaliczenia Dietetyki z prof. W. Łysiak – Szydłowską to 03.02.2017 r. godz. 16:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni. Po tym terminie z uwagi na koniec sesji poprawkowej – zaliczenia warunkowe.


Studenci WNoZ

Egzaminy z dr E. Raniszewską 21.01.2017 r.:

III RM – 10:30 – 12:00 SCP 1

II RM – 12:30 – 13:30  SCP 1 po godz. 15:30 PSW 21.


Studenci WNoz

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Dietetyka odbędzie się 28.01.2017 r. o godz. 10:30. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin w ramach I terminu z lek. med. A. Urbanowicz w ramach przedmiotu Psychiatria odbędzie się 05 02 2017 r o godz. 10:00. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Osoby, które zdały egzamin z Pediatrii z dr M. Czaja, a nie mają uruchomionego konta w wirtualnym dziekanacie:

4737 – 3,0
5344 – 3,5
4727 – 4,0
5592 – 4,0


Studenci WNES

Dnia 11.02.2017 r. odbędą się egzaminy z prof. Krystyną Strzałą:

Ekonometria godz. 11:00

Matematyka godz. 12:00

Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Dnia 22.01.2017 r. odbędzie się egzamin z dr M. Olejniczakiem III rok PO na ostatnich zajęciach, I PO o godz. 10:30. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzaminy z prof. A. Pacanisem odbędą się 20.01.2017 r.:

Farmakologia – test – PO – 9:15 – 10:15

Biochemia i biofizyka – test – PO – 14:30 – 15:30

Farmakologia – test – RM – materiał seria wykładów 1 – 5 – 16:00 – 16:45

Biochemia i biofizyka – test – RM i PP – materiał seria wykładów 1 – 4 – 17:00 – 17:45


Studenci PP

Grupa PP11A zaliczenie z mgr K. Sekulską w ramach przedmiotu pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne odbędzie się 21.01.2017 r. o godz. 15:30. Wówczas odbędzie się również egzamin z tego przedmiotu dla obu grup PP11A oraz PP11C. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie  na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Informacje szczegółowe dotyczące egzaminu z badania fizykalnego.

Egzamin odbędzie się w dwóch salach:

PSW 22 - RM i PP

PSW 23 - PO


Studenci WNoZ

Zaliczenie w ramach przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa prowadzonego przez mgr P. Janiewicza odbędzie się 27.01.2017 r. o godz. 18:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci III rok PO i RM

Egzamin zerowy z lek. med. Alicja Urbanowicz w ramach przedmiotu Psychiatria odbędzie się 15.01.2017 r. na drugim bloku zajęciowym w PSW Aula.


Studenci PP

Zaliczenie z mgr Anną Radzimską w ramach przedmiotu Opieka paliatywna odbędzie się 21.01.2017 r. o godz. 12:30. Sala podana będzie w terminie późniejszym, w gablocie na terenie uczelni.


Studenci WNE-S

Zaliczenie w ramach przedmiotu Zarzadzanie finansami prowadzonego przez dr K. Krawczyk odbędzie się 27.01.2017 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Termin poprawkowy – 04 02 2017 r. w godz. 10:30 – 12:30.

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci LBIA

Dnia 25.01.2017r. odbędzie się zaliczenie z dr A. Michalikiem w ramach przedmiotu Prawo gospodarcze Unii Europejskiej ćw. – 17:00 – 18:00 wyk. – 18:00 – 19:00

Termin poprawkowy 03.02.2017 w takim samym układzie godzinowym.

Prawo spółek handlowych i umowy handlowe:

27.01.2017 – 18:00 – 19:00 ćw, 19:00 – 20:00 wyk.

Termin poprawkowy – 03.02.2017 17:00-18:00 ćw., 18:00 – 19:00 wyk.

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta:

28.01.2017 10:00 – 11:00 wyk.

Termin poprawkowy – 03 02. 18:00 – 19:00 wyk.

Na wszystkie powyższe zaliczenia sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci I rok Ekonomia

Dnia 28.01.2017 w godz. 9:00 – 10:00 odbędzie się zaliczenie z dr A. Michalikiem w ramach przedmiotu Prawo

Termin poprawkowy – 03.02.2017 18:00 – 19:00

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNE-S

Zaliczenia egzaminy z mgr R. Niemczykiem
27.01.2017 15:30 – 17:00 Rachunkowość zaliczenie
29.01.2017 11:30 – 13:00 Rachunkowość egzamin
21.01.2017 13:15 – 15:30 Rachunkowość finansowa zaliczenie
29.01.2017 10:00 – 11:30 Rachunkowość finansowa egzamin


Studenci WNE-S
Egzaminy z dr B. Pawlowską odbędą się 27.01.2017 r. w godz.:
16:00 – Makroekonomia
16:45 – Analiza ekonomiczna
17:30 – Efektywość...


Studneci WNoZ
Egzamin z przedmiotu Badania fizykalne prowadzonego przez dr M. I. Pirskiego odbędzie się 14.01.2017 r. o godz. 8:00 Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ
Zmiana terminu egzaminu z prof. dr hab. W. Łysiak- Szydłowską w ramach Dietetyki. Aktualny termin 14.01.2017 godz. 12:45.


Studenci WNoZ
Dnia 13.01.2017 r. o godz. 15:00 odbędzie się egzamin z prof. dr hab. Wiesławą Łysiak- Szydłowską z przedmiotu Dietetyka. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Dnia 18.12.2016 r. o godz. 12:00 odbędą się konsultacje z mgr B. Gąsiorowskim w pok. dyd.


Studenci WNoZ
Egzaminy w dr Mariuszem Czaja:
Ratownictwo Medyczne – 17.12.2016 godz. wg ustaleń z wykładowcą, sala zgodnie z planem.
Pielęgniarstwo sem III – 15.01.2017 godz. wg ustaleń z wykładowcą sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.
W dniach 16 i 17.12 dr M. Czaja będzie też dokonywał wpisów studentom III roku w ramach zajęć Badania naukowe w pielęgniarstwie.


Studenci WNES
Egzaminy i zaliczenia dr W. Kozłowski
Analiza efektywności procesu motywowania – termin podstawowy 28.01.2017 w godz. 10:00 – 12:00; termin poprawkowy 05.02.2017 10:00 – 12:00
Gospodarowanie zasobami ludzkimi – termin podstawowy 28.01.2017 12:00 – 14:00; termin poprawkowy 05.02.2017 12:00 – 14:00
Sale podane będą w gablocie na terenie Uczelni.


Studenci WNoZ

Egzamin z przedmiotu Badania fizykalne prowadzonego przez dr M. I. Pirskiego odbędzie się 14.01.2017 godz. 8:00. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Zaliczenia z przedmiotu prowadzonego przez dr S. Ejdysa odbędą się 14.01.2017 r. w godz. 13:15 – 15:30 oraz 15.01.2017 r. 8:00 – 10:15. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.


Terminy zaliczeń przedmiotów sesja podstawowa - dr Michał Makowski
Podstawy marketingu  - 28.01.2017 godz. 10.00
Systemy zarządzania jakością i środowiskiem -  28.01. 2017 godz. 10.30
Negocjacje -  28.01.2017 godz. 11.00
Sala podana zostanie w terminie późniejszym