Egzaminy w ramach przedmiotu Prawo z dr A. Michalikiem odbędą się:

19.01.2018 r. – 17:00 – 18:00 – PP

03.02.2018 r. – 10:00 – 11:00 – PO

Termin poprawkowy:

10.02.2018 – 9:00 – 10:00 PO i PP

Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.