W zakładce plan zajęć pojawiła się pierwsza wersja planu zajęć na sem. letni. 2016 2017 oraz oznaczenia grup (legenda do planu zajęć). Bardzo proszę o częste sprawdzanie planu w najbliższych dniach bowiem z uwagi na aktualizowanie planów wykładowców plan może ulegać zmianom. Życzę udanego semestru :)

Dnia 26.02.2017 r. o godz. 8:00 odbędzie się spotkanie z mgr P. Janiewiczem celem przedstawienia zasad pisania, posługiwania się nowym wzorem procesu pielęgnowania. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni. Serdecznie zapraszamy studentów i zainteresowaną kadrę dydaktyczną.

Dnia 25.02.2017 r. w ramach zajęć z języka obcego odbędzie się test kwalifikujący do grup w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. Test odbędzie się w PSW Aula. Obecność obowiązkowa. Osoby, które są zwolnione z obowiązku realizacji języka obcego (różnice programowe) nie muszą uczestniczyć w teście.

Proszę o zapoznanie się z wykazem godzin oraz prowadzących realizujących samokształcenie (BUNA) w sem. letnim 2016/2017. Proszę o ustalenie z prowadzącymi formy zaliczenia treści przeznaczonych  na samokształcenie.

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)

Lp

Przedmiot

Semestr

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Chirurgia i piel. chirurgiczne

II

PP12C

20

dr J. Gwoździewicz

2

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

PP12C

20

mgr E. Mędrek

3

Zdrowie publiczne

PP12C

3

dr M. Zarzeczna - Baran

4

Badania w pielegniarstwie

PP12C

13

wg promotorów

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)

Lp

Przedmiot

Semestr

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Psychologia

II

POd1

15

prof. nadzw. dr hab M. Majkowicz

2

Fizjologia

15

dr A. Przyborska

3

Patologia

15

dr J. Kulczycka

4

Radiologia

15

mgr N. Sprawska

5

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

30

lek. med. D. Wiewiórkowska - Garczewska

1

Chirurgia i piel. chirurgiczne

IV

POd 2

30

dr J. Gwoździewicz

2

Geriatria i piel. geriatryczne

30

mgr E. Mędrek

3

Rehabilitacja i piel. osób niepełnosprwanych

30

mgr E. Mędrek

1

Anestezjologia i piel w zagrożeniu życia

VI

POd3

30

dr L. Zwolakiewicz

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.)

Lp

Przedmiot

Semestr

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Język angielski

II

RMz1

10

wg zapisu

2

Psychologia

30

prof. dr hab. M. Majkowicz

3

Fizjologia

30

dr A. Przyborska

4

Patofizjologia

30

dr J. Kulczycka

5

Filozofia i etyka zawodu

15

dr M. Olejniczak

6

Dydaktyka

15

dr M. Kudła

7

Polityka społeczna i zdrowotna

15

prof. nadzw. dr hab.. W. Toczyski

8

MCR Techniki Zabiegów Medycznych

15

dr J. Gwoździewicz

9

WDW Żywienie człowieka

15

prof. dr hab. W. Łysiak - Szydłowska

10

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

30

mgr K. Krzyżanowski

11

Organizacja i zarządzanie

15

dr M. Makowski

1

Język angielski

IV

RMz2

15

wg zapisu

2

Chirurgia

15

dr K. Szyszko

3

Poloznictwo i ginekologia

15

lek. med. W. Wojtenko

4

MCR w laryngologii

15

lek. med. A. Stasiuk

5

MCR w stanach zagrożenia zycia pochodzenia wew.

30

dr J. Gwoździewicz

6

Medycyna ratunkowa

30

dr E. Raniszewska

1

Intensywna terapia

VI

RMz3

30

dr L. Zwolakiewicz

2

Medycyna ratunkowa

30

dr E. Raniszewska

3

Medycyna katastrof

30

dr E. Raniszewska

4

Seminarium dyplomowe - Metodologia badań

30

wg wyboru promotora

5

Metodyka nauczania pierwszej pomocy i KPP

30

dr E. Raniszewska

6

MCR transfuzjologia i płynoterapia

15

dr I. Urbanowicz

7

Medycyna sądowa

30

dr D. Pieśniak

8

Traumatologia narządów ruchu

40

dr J. Gwoździewicz

9

Ochrona własności intelektualnej

15

prof. E. Gostomski

10

WDW Polityka ekologiczna

15

dr K. Strzała - Osuch

11

System organizacji ratownictwa medycznego

VI

RMz3

15

dr L. Zwolakiewicz

W zakładce - pliki do pobrania - umieszona została nowa baza pytań na egzamin dyplomowy (test) dla kierunku pielęgniarstwo.
Dotychczasowa baza pytań również obowiązuje.

W ramach zajęć z Wychowania fizycznego prowadzonego przez dr D. Łyżwińskiego w sem. letnim odbywać się będą zajęcia z Technik samoobrony zgodnie z datami:

11.03.2017 – 15:45 – 20:30

20.05.2017 – 8:00 – 12:45

09.06.2017 – 18:15 – 20:30

Miejsce realizacji zajęć – KJSSP w Kwidzynie ul. Braterstwa Narodów 59

Osoby z innych kierunków mogą w tych zajęciach uczestniczyć po akceptacji prowadzącego.

W zakładce - Plan zajęć - dostępny jest harmonogram realizacji zajęć praktycznych w sem. letnim 2016/2017.

W zakładce -Plan zajęć- została umieszczona obsada zajęć praktycznych na sem. letni 2016/2017. Szczegółowy harmonogram przy planie zajęć. Proszę o uzupełniania dat w dzienniczkach kształcenia praktycznego zgodnie z harmonogramem.

W zakładce Plan zajęć pojawił się plan zajęć na sem. letni w roku akad. 2016/2017. Dotyczy to WNoZ. Plan zostanie w najbliższym czasie uzupełniony o kształcenie praktyczne. Bardzo proszę o częste sprawdzanie planu w najbliższym czasie bowiem plan będzie ulegał zmianom poprzez nanoszenie ewentualnych uwag wykładowców.

Dnia 04.02.2017 r. w godz. 11:00 – 12:30 będzie obecna na Uczelni lek. med. K. Karaś w sali PSW 1.

W dniu 18.02.2017 r ., w godzinach 12:00 - 13:00 na Uczelni będzie dostępny Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej.