Dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Lider Biznesu i Administracji została uwtorzona zakładka o nazwie STUDIA PODYPLOMOWE w zakładce STUDENT. Proszę o sprawdzanie informacji tam zamieszczanych.

Dnia 17.03.2017 r., ok godz. 18:00 w przerwie między zajęciami odbędzie się spotkanie z Panem dziekanem dr M. Makowskim w sprawie egzaminu dyplomowego.

koło plakat

Przewodnicząca koła naukowego NursMed Justyna Jastrzębska zaprasza wszystkich obecnych jak również potencjalnych członków na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 12. 03. 2017 r. o godz.12.30. Sala będzie podana w dniu zebrania.

Dnia 02.03.2017 r. nie będzie na Uczelni prof. dr hab. Krystyny Strzały. Pani profesor będzie dostępna po 20 marca, najprawdopodobniej 24 bądź 25.03. Szczegółowe informacje pojawią się po 20.03.

Test egz. teoretyczny PO i PP – 08.03.2017 – godz. 10:00 – PSW Aula

Egz. praktyczny PP – bezpośrednio po teście

Egzamin praktyczny – PO – 09.03.2017 r. Szpital w Sztumie.

Obrony prac dyplomowych 11.03.2017 w godz. dopołudniowych.

Proszę o dostarczenie do dziekanatu stosownych usprawiedliwień, bądź do Pani dziekan WNoZ prof. dr hab. W. Łysiak- Szydłowskiej pracy na temat związany z dietetyką dostępny na stronie internetowej. Praca może być pisana przez 2 – 3 osoby. Prace można dostarczać do dziekanatu do dnia 10.03.2017 r.

Obrony odbędą się 24.02.2017 r. o godz. 14:30.

W ramach programu kształcenia rozpoczyna się dla Państwa seminarium dyplomowe, które wymaga wybrania promotora. Zapisy do promotorów (dr B. Pawłowska, dr J. Sala) odbędą się 24.02.2017 r. przed zajęciami w dziekanacie. Zapisy odbywają się osobiście. Na zajęcia uczęszczacie Państwo tylko do wybranego przez siebie promotora.

Proszę zapoznać się z przedmiotami oraz prowadzącymi odpowiedzialnymi za samokształcenie w sem. letnim 2016/2017. Proszę o ustalenie z wykładowcami formy i zakresu merytorycznego zaliczenia treści w ramach samokształcenia.

Lider Biznesu i Administracji

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie

Lp

Przedmiot

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie

LBiA

60

mgr R. Niemczyk

2

Finsnsowanie przedsiębiorstw

60

dr K. Krawczyk

3

Inwestycje i wycena przedsiebiorstw

60

dr W. Kozlowski

4

Zamówienie publiczne w UE

60

mgr D. Osuch

5

Seminarium dylomowe

100

II sem. prof. nadzw. dr hab.. T. Plata-Przechlewski/   IV sem. prof. nadzw. dr hab. E. Gostomski

Ekonomia II sem.

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie

Lp

Przedmiot

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Język angielski

Ekon 1

10

Bruno Borim

2

WDW Fundraising

Ekon 1

15

dr K. Strzała - Osuch

3

Mikroekonomia

Ekon 1

30

dr B. Pawłowska

4

WDW Ochrona własności intelektualnej

Ekon 1

15

prof nadzw. dr hab. E. Gostomski

5

Zarządzanie

Ekon 1

15

dr M. Makowski

6

Podstawy nauk o finansach

Ekon 1

15

dr K. Krawczyk

7

Finanse publiczne i rynki finansowe

Ekon 1

30

dr K. Krawczyk

8

Statystyka opisowa

Ekon 1

30

prof. dr hab. K. Strzała

         

Ekonomia IV sem.

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie

Lp

Przedmiot

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Język angielski

Ekon 2

20

mgr Brunno Borim

2

Bankowość

15

prof. nadzw. dr hab. E. Gostomski

3

Seminarium dyplomowe

10

wg zapisów

4

WDW Ekonomia MSP

15

dr B. Pawłowska

5

Podstawy zarządzania projektami

15

dr K. Strzała - Osuch

6

Polityka gospodarcza

30

prof. nadzw. dr hab. E. Gostomski

7

WDW Marketing w internecie

15

dr M. Makowski

8

Techniki księgowości i rachunkowości

Fz2

15

mgr D. Osuch

9

Podstawy rachunku kosztów

Fz2

15

mgr R. Niemczyk

12

Psychologia organizacji

Zz2

15

prof. nadzw. dr hab. A. Ziółkowski

13

Teoria kierowania ludźmi w organizacji

Zz3

15

dr W. Kozłowski

14

Bezpieczeństwo gospodarcze

EBN

10

dr A. Czechowska

15

Bezpieczeństwo wewnętrzne

EBN

10

prof. nadzw. dr hab. R Ożarowski

         

Ekonomia VI sem.

Wykaz godzin do zaliczenia w ramach zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego (b.u.n.a.) - samokształcenie

Lp

Przedmiot

Grupa

Godziny

Prowadzący

1

Ekonomia integracji europejskiej

Ekon 3

30

dr B. Pawłowska

2

Seminarium dyplomowe

Ekon 3 i Ekon lato, EBN lato

120

wg. zapisu

3

WDW Rozwój lokalny

Ekon 3 (bez EBN i EBN Lato)

15

prof nadzw. dr hab. Toczyski

4

Zamówienia publiczne

Ekon 3

15

mgr D. Osuch

5

Etyka w ekonomii

Ekon 3

15

dr J. Sala

6

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Ekon 3

30

dr M. Makowski

7

Rachunkowość podatkowa

Fz3 i Ekon lato

15

mgr R. Niemczyk

8

Podstawy rachunkowości zarządczej

Fz3 i Ekon lato

15

mgr R. Niemczyk

9

Planowanie finansowe

Fz3 i Ekon lato

15

mgr R. Niemczyk

10

Działalnośc przedsiebiorstwa na rynkach zagranicznych

Tz3

15

prof. nadzw. dr hab. E. Gostomski

11

Zarzadzanie logistyczna obsługa klienta

Tz3

15

dr W. Kozłwoski

12

Marketing w firmie logistycznej

Tz3

15

dr M.Makowski

13

Wybrane zagadnienia polityki personalnej

Zz3

15

dr J. Rudnicki

14

Wizerunek organizacji i pracowników

Zz3

15

dr M. Makowski

15

Organizacja pionu personalnego

Zz3

15

prof. nazdw. dr hab. A. Ziółkowski