Dnia 25.03.2016 r. w godz.10:30 - 11:30 w sali PSW 26 konsultacje i zaliczenia poprawkowe z Panią Prof. dr hab. Krystyną Strzałą.

W załączeniu zestawienie studentów wg nr albumu RM II rok, którzy nie zaliczyli Farmakologii i Diagnostyki laboratoryjnej.

Wyniki

Po ostatecznych ustaleniach dnia 23.03.2017 r. w załączniku jest dostępny proces pielęgnowania, który obowiązuje na obecnie realizowanych zajęciach praktycznych oraz podczas egzaminu dyplomowego. Dotychczas oddane procesy pielęgnowania na starych drukach zachowują swoją ważność  mgr Dorota Jaworska, mgr Katarzyna Słomska

Proces pielęgnowania

Proces pediatria

W dniu 25.03.2017 r., w godzinach 10:00 - 12:00 na Uczelni będzie dostępny Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Stefan Angielski.

Dnia 24.03.2017 r. będzie dostępna na Uczelni prof. dr hab. Krystyna Strzała. Bardzo proszę osoby, które chcą poprawić oceny bądź uzyskać wpisy, o kontakt z Panią profesor bezpośrednio po wykładzie ze Statystyki opisowej ok godz. 18:00.

Nieprzekraczalny termin oddania dzienniczka kształcenia praktycznego do Dziekanatu PSW, celem rozliczenia semestru zimowego 2016/2017 - niedziela 26.03.2017 do godz. 11.00

Proszę o dostarczanie do dziekanatu dnia 24.03.2017 r. legitymacji studenckich celem zrobienia prolongaty. Proszę aby legitymacje zebrali i dostarczyli starostowie grup. Jednocześnie proszę o uregulowanie zobowiązań wobec Uczelni.

Wszystkie osoby zainteresowane organizacją Juwenaliów 2017 zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w piątek, tj. 17.03.2017 r., o godz. 15.30 w sali nr 11. 

Proszę o dostarczenie wniosków o zwolnienie z praktyki zawodowej bądź dostarczenie deklaracji w sprawie odbycia praktyki zawodowej – sem. 4 - 240 godzin.

Wniosek o zwolnienie można pobrać tutaj

Proszę dostarczyć wnioski o zwolnienie z praktyki zawodowej lub deklaracje w sprawie odbycia praktyki zawodowej do dziekanatu PSW. Wniosek można pobrać tutaj

L.p.

Nr albumu

 1

4748

 2

5046

4943

4757

4756

4755

4930

5047

4751

10 

4752

11 

4826

12 

5029

13 

4759

14 

4769

15 

4761

16 

4762

17 

4763

18 

4827

19 

4753

20 

4950

21 

4766

22 

4828

23 

4767

24 

4770

W załączeniu listy studentów dot. języka angielskiego. Osoby, którym nie wyznaczono wykładowców, proszeni są o wyjaśnienie z lektorami na najbliższych zajęciach, również i ci którzy nie byli na teście poziomującym.

RM I rok, II sem. 

PO I rok, II sem.