Dnia 27.05.2017 r. w godz. 9:00 – 10:00 mgr Dorota Jaworska będzie dokonywała wpisów do kart, indeksów i dzienniczków. Sala podana będzie w gablocie na terenie Uczelni.

Dnia 21.05.2017r. pod koniec wykładu z dr M. Olejniczakiem odbędzie się zaliczenie przedmiotu. Wpisy do indeksów oraz egzamin poprawkowy odbędzie się 17.06.2017 r. o godz. 10:00 sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

W najbliższą sobotę 20.05.2017 r. o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie w sprawie Juwenaliów w sali PSW 9.

Dnia 19.05.2017 o godz. 18:00 odbędzie się egzamin z Dietetyki z prof. W. Łysiak – Szydłowską w PSW 22.

Szanowni studenci, prosimy o nie parkowanie na parkingu przed Uczelnią w dniu 13 maja 2017 r. na przeciwko Schronu, gdyż odbędą się tam uroczystości związane z poświęceniem i nadaniem sztandaru Powiślańskiej Szkole Wyższej. 

Egzamin dyplomowy dla Państwa odbędzie się w terminach 30.06 oraz 01.07 – egzamin zawodowy (test i praktyczny), 03.07 – najprawdopodobniej obrona prac dyplomowych.

Plan pracy obozu szkoleniowego z elementami kajakarstwa, żeglarstwa i ratownictwa wodnego
w dniach 

18.06.07.2016- 25.07.2017 r.

30.07.2017-06.08.2017

Turnus przewidziany jest dla minimum 12 studentów

Koszt obozu 1 uczestnika

1. koszty zajęć 80 godzin 300zł +23% Vat

2. zakwaterowanie i wyżywienie 280zł +Vat 8%

Miejsce obozu Harcerskie Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży w Orkuszu

ORGANIZATOR:

Fundacja Rozwoju Chorągwi Gdańskiej ZHP

Telefon 601618755

Harmonogram zajęć obozu

Orkusz

Data, dzień tygodnia

Zajęcia, zadania, formy pracy

Pierwszy dzień

rano

 

przedpołudnie

9.00-14.00 zajęcia z ratownictwa wodnego

Popołudnie, wieczór

15.00-18.00 – Zajęcia z żeglarstwa. Zapoznanie się ze sprzętem wodnym i podstawami osprzętu żeglarskiego. Bezpieczeństwo pływania na łodziach żaglowych. Pływanie po jeziorze Orkusz

19.00-21.00 – Gry zespołowe -siatkówka

 

Data, dzień tygodnia

Zajęcia, zadania, formy pracy

Drugi dzień

rano

7.00-9.00 - Trening kondycyjny

przedpołudnie

10.00-13.00 – Zajęcia z żeglarstwa. Pływanie po jeziorze Orkusz

popołudnie, wieczór

15.00-18.00 – Zajęcia z ratownictwa wodnego. Zasady bezpieczeństwa na kąpielisku. Podejmowanie topielca z wody na kapielisku i na akwenie otwartym. Zajęcia z kajakarstwa. Bezpieczeństwo uprawiania kajakrstwa.

19.00 – 21.00 – Marszobieg wokół jeziora Orkusz

 

Data,dzień tygodnia

Zajęcia, zadania, formy pracy

Trzeci  dzień

rano

7.00-9.00 - Trening kondycyjny

przedpołudnie

10.00-15.00 – Spływ kajakowy

popołudnie

15.00-19.00 – cd. spływu kajakowego

     

 

Data, dzień tygodnia

Zajęcia, zadania, formy pracy

Czwarty  dzień

rano

7.00-9.00 - Trening kondycyjny

przedpołudnie

10.00-15.00 – Gry zespołowe

popołudnie

15.00-18.00 – Zajęcia z kajakarstwa i ratownictwa wodnego.

19.00-21.00 – Gry zespołowe ogólnorozwojowe

 

Data, dzień tygodnia

Zajęcia, zadania, formy pracy

Piąty  dzień

rano

8.00-9.00 - Trening kondycyjny

przedpołudnie

10.00-13.00 – Gry zespołowe (piłka nożna).

popołudnie

15.00-19.00 – gry zespołowe (piłka ręczna)

 

Data, dzień tygodnia

Zajęcia, zadania, formy pracy

Szósty   dzień

rano

8.00-9.00 - Trening kondycyjny

przedpołudnie

10.00-14.00 – Zajęcia z kajakarstwa

popołudnie

15.00-19.00 – marszobieg

Data, dzień tygodnia

Zajęcia, zadania, formy pracy

Ósmy   dzień

rano

8.00-9.00 - Trening kondycyjny

przedpołudnie

10.00-13.00 – Zajęcia z żeglarstwa. Pływanie po jeziorze Orkusz

popołudnie

15.00-19.00 – Zajęcia z żeglarstwa. Pływanie po jeziorze Orkusz

Data, dzień tygodnia

Zajęcia, zadania, formy pracy

Ósmy   dzień

rano

8.00-9.00 - Trening kondycyjny

przedpołudnie

10.00-13.00 – Zajęcia z żeglarstwa. Pływanie po jeziorze Orkusz

popołudnie

15.00- – podsumowujące zagadnie  z ratownictwa w zakresie uprawiania sportów wodnych

Przedmiot Etyka w Ekonomii, gdzie prowadzącą jest Pani dr Jolanta Sala będzie realizowany przez e-learning. Aby wejść do treści wykładu należy zalogować się na stronie http://moodle.psw.kwidzyn.edu.pl wykorzystując login złożony z pierwszej litery imienia, kropki i nazwiska (bez polskich znaków), np. Katarzyna Kozłowska - m.kozlowska. W przypadku nazwisk dwuczłonowych, np. Kozłowska - Kowalska, należy wpisać kozlowska-kowalska (bez spacji pomiędzy miślnikami). W polu hasło należy wpisać swój nr PESEL.

Proszę o jak najszybsze zapoznanie się z treścią wykładu.

W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem proszę o zgłoszenie usterki na adres: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl 

Uwaga osoby przystępujące do obrony !!!

Ratownictwo medyczne

Podstępowanie przed podejściem do egzaminu dyplomowego:

- opłata za dyplom (60,00 pln);

- 1 egzemplarz w oprawie zbindowanej, oraz jedna w wersji elektronicznej w formacie Power point na płycie CD podpisanej);

- Potwierdzenie akceptacji pracy dyplomowej bezpośrednio na pracy strona tytułowa bądź w formie mailowej;

- W pracy dyplomowej należy zamieścić podpisane oświadczenie o własnoręcznie napisanej pracy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej;

- 6 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5);

- Rozliczoną kartę obiegową;

- Rozliczony indeks, karty i dzienniczek kształcenia praktycznego;

- podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim wraz z potwierdzeniem opłaty 40 zł oraz jednym zdjęciem – dla chętnych.

Uwaga osoby przystępujące do obrony !!!

Pielęgniarstwo

Podstępowanie przed podejściem do egzaminu dyplomowego:

- opłata za dyplom (60,00 pln),-

- 2 oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (1 w oprawie twardej, 1 w oprawie zbindowanej - wydruk dwustronny, oraz jedna w wersji elektronicznej w formacie doc - płyta CD podpisana);

- Karta oceny pracy dokonana przez promotora (dostępna na stronie internetowej) – jako osobny dokument 

- W każdym egzemplarzu pracy dyplomowej należy zamieścić podpisane oświadczenie o własnoręcznie napisanej pracy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej;

- 6 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5);

- Rozliczoną kartę obiegową;

- Rozliczony indeks, karty i dzienniczek kształcenia praktycznego;

- podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim wraz z potwierdzeniem opłaty 40 zł oraz jednym zdjęciem – dla chętnych.

Uwaga osoby przystępujące do obrony !!!

Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych

Podstępowanie przed podejściem do egzaminu dyplomowego:

- opłata za dyplom w języku polskim (60,00 pln),

- 3 oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (2 w oprawie twardej, 1 w oprawie zbindowanej – wydruk dwustronny oraz jedna w wersji elektronicznej w formacie doc);

- W każdym egzemplarzu pracy dyplomowej należy zamieścić podpisane oświadczenie o własnoręcznie napisanej pracy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej;

- 6 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5);

- Rozliczoną kartę obiegową;

- Rozliczony indeks i karty;

- podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim wraz z potwierdzeniem opłaty 40 zł oraz jednym zdjęciem – dla chętnych.