W związku ze zwiększeniem środków finansowych na stypendia decyzją uczelnianej komisji stypendialnej przyznaje się dodatkową kwotę od semetru letniego roku akademickiego 2016/2017. Stypendium socjalne - kwota zwiększenia 100 zł w każdym miesiącu. Stypendium Rektora - od semestru letniego 2016/2017 wynosi 400 zł. Wyrównanie świadczeń nastąpi w najbliższym możliwym terminie. 

Przewodnicząca dr Beata Pawłowska

W Wirtualnym Dziekanacie udostępniono wykład e-learningowy Ochrona własności intelektualnej z Panem prof. Eugeniuszem Gostomskim. Proszę o wejście do Wirtualnego Dziekanatu do zakładki "Przedmioty i oceny", w górnej zakładce "Kursy e-learningowe" został udostępniony wykład. Należy kliknąć na logotyp Moodle i zapoznać się z wykładem. 

W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl 

W Wirtualnym Dziekanacie udostępniono wykład e-learningowy Polityka gospodarcza z Panem prof. Eugeniuszem Gostomskim. Proszę o wejście do Wirtualnego Dziekanatu do zakładki "Przedmioty i oceny", w górnej zakładce "Kursy e-learningowe" został udostępniony wykład. Należy kliknąć na logotyp Moodle i zapoznać się z wykładem. 

W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl 

20.06.2017 r. godz. 12:00 test

PSW Aula – grupy kwidzyńskie

PSW 23 – PP

PSW 22 – grypa sztumska i grudziądzka

21.06.2017 r. godz. 14:00 – egzamin praktyczny PP sala PSW 23

Egzamin praktyczny Kwidzyn wg list 21-22.06.2017 oraz 27-28-29.06.2017 - (29.06 chirurgia egzamin przeniesiony na 27.06 – 29.06 egz. chirurgia się nie odbędzie)

Egzamin praktyczny Grudziądz wg list 21-22.06.2017

Egzamin praktyczny Sztum wg list 21-22.06.2017

Proszę starostów grup o kontakt telefoniczny z dziekanatem 30.05.2017 r. celem ustalenia szczegółów co do egzaminu dyplomowego praktycznego oraz co do obron prac dyplomowych.

W związku ze zbliżającym się terminem obron:

1) składanie prac licencjackich do obrony w I terminie - do dnia 09.06.

2) przewidywany termin obron prac licencjackich - piątek 30.06. godz. popołudniowe lub 01.07 czyli sobota od godz. 10.00

3) egzamin dla słuchaczy studium podyplomowego LBiA w Kwidzynie - j/w.

W zakładce student - pliki do pobrania - umieszczono nowy wzór strony tytułowej do pracy semestralnej.

Dnia 27.05.2017 r. w związku z organizowanym spotkaniem o godz. 10:30 w Auli PSW dotyczącym oferty pracy w Norwegii, zajęcia z dr M. Zarzeczną – Baran rozpoczną się o godz. 11:00

Dnia 26.05.2017 r. zajęcia z mgr K. Krzyżanowskim rozpoczną się od godz. 17:00.

OPEN EUROPE

Zakończenie cyklu kształcenia – egzamin w KJ TSW w Toruniu odbędzie się dnia 08.07.2017 

godziny 10.00 (termin podstawowy). 

Prace dyplomowe należy złożyć w Toruniu w ostatecznym terminie do dnia 10.06.2017

Kolejny termin to wrzesień 2017 r.

Dnia 27 maja 2017 r o godz. 10:00 będzie dostępny na Uczelni prof. Witold Toczyski. Osoby, które mają jakieś zaległości zapraszamy. Sala wskazana będzie w gablocie  na terenie Uczelni.