Drodzy studenci,
uruchomiliśmy dla Państwa indywidualne numery kont. Dzięki temu szybciej zobaczycie Państwo swoje wpłaty w Wirtualnym Dziekanacie.

Numery kont zostały nadane osobom, które uzyskały numer albumu. Ci kandydaci, którzy nie mają jeszcze numeru albumu mogą wpłacać pieniądze na ogólny numer konta (w stopce u dołu strony). Dla tych osób zostanie nadany numer konta po nadaniu numeru albumu).

Aby sprawdzić swój indywidualny numer konta, należy zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu i wejść w zakładkę FINANSE. W górnym menu w zakładce DANE DO PRZELEWÓW znajduje się numer konta. Proszę o uważne spisywanie numeru konta przy płatności. 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów proszę o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl 

W zakładce plany zajęć zostało zamieszczone zestawienie grup studenckich I roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych. Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin zapoznania się z różnicami programowymi został wyznaczony do dnia 08.10.2017 r. do godz.11:00 
Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre grupy rozpoczynają zajęcia 05.10.2017r. 

Przy głównym wejściu do Uczelni po prawej stronie został uruchomiany dla Państwa Punkt Informacyjny.

W punkcie tym zostaniecie Państwo obsłużeni w zakresie:

- Pobrania oraz złożenia podania do dziekana,
- Złożenia deklaracji w sprawie praktyki zawodowej,
- Odbierania skierowań na praktyki zawodowe,
- Składania dzienniczków kształcenia praktycznego i odbieranie rozliczonych dzienniczków,
- Składania zapotrzebowania na zaświadczenie,
- Odbierania zaświadczeń,
- Składania zaświadczenia o WZW, badanie na nosicielstwo – kał, polica OC, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
- Składania prac semestralnych, jeżeli jest utrudniony kontakt z wykładowcą i nie ma możliwości bezpośredniego oddania pracy do rąk własnych prowadzącego,
- Odbierania faktury z tytułu opłaconego czesnego,
- Odbierania formularzy na stypendia socjalne, specjalne i zapomogi,
- Odbierania zaświadczeń dotyczących czesnego i stypendium dla studentów,
- Odbierania aneksów i kontraktów- egzemplarz dla studenta,
- Odbierania decyzji o przyjęciu na studia,
- Odbierania formularzy skierowań na badania profilaktyczne,
- Dokonania kserokopii dokumentu,
- Oddawania i wypożyczania książek z księgozbioru Biblioteki PSW ( po 15 października),
- Uzyskania podstawowych informacji organizacyjnych (rozmieszczenie sal wykładowych, plan zajęć).

W dniu 21.10.2017 r., o godz. 12.45 w sali nr 13 odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

PO II rok – zajęcia z Mikrobiologii rozpoczną się o godz. 13:00 a zakończą o godz. 15:15

PP, PO III rok i RM III rok – zajęcia z WDW Zakażenia szpitalne rozpoczną się o godz. 15:30 a zakończą o 17:40

Przewidywany termin egzaminu dyplomowego – 13.10.2017 r. Termin składania prac dyplomowych wraz z kompletem dokumentów mija 06.10.2017 r

Zmiana lektorów języka angielskiego od semestru zimowego 2017/2018
mgr Karolina Nitka - Kończyńska bz
za mgr B.Borimma / mgr Marta Rublewska
za mgr K. Nowińska / mgr Katarzyna Sitko
za mgr A. Radomską / mgr Włodzimierz Szrajer
mgr Katarzyna Sitko aktualnie II rok Ekonomia

W zakładce plany zajęć znajdziecie Państwo nowy podział na grupy wraz z nazwiskami lektorów. 

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się dnia 29.09.2017 r. o godz. 13:00 w sali PSW 14. Przewodniczący Komisji dr Michał Makowski, członkowie: dr Katarzyna Strzała – Osuch oraz dr Beata Pawłowska.

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu
Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Dnia 29.09.2017 r. zajęcia rozpoczynacie Państwo bezpośrednio po spotkaniu informacyjnym, wykładowcy są poinformowani, że zajęcia odbędą się z opóźnieniem.

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu
Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Studenci,

Związku z przeniesieniem Biblioteki i pracami z tym związanymi, informujemy, że Biblioteka PSW w okresie od 25 września 2017r.- do około 15 października 2017 będzie nieczynna.

Informacje dotyczące nowej siedziby Uczelni oraz nowe zasady wypożyczania publikacji z księgozbioru Uczelni, zostaną Państwu przedstawione w późniejszym terminie.

Kanclerz Powiślańskiej Szkoły Wyższej