prof.dr hab.Krystyna Strzała - konsultacje z przedmiotów: Ekonometria i Zastosowanie matematyki w ekonomii w godz.15:00 - 15:40 w Gabinecie Rektora PSW 16 I piętro
w dniach :
20.10.2017r. 
17.11.2017r.
24.11.2017r.
08.12.2017r.
15.12.2017r.
26.01.2018r.

Informujemy, iż dostępne są kody do wirtualnej czytelni IBUK Libra na rok akademicki 2017/2018. Studentów wyższych semestrów prosimy o ponowne pobranie kodu, gdyż poprzedni stracił ważność. Aby skorzystać z wirtualnej czytelni, potrzebne jest odebranie indywidualnego kodu z Biura Promocji, Współpracy i Rekrutacji, pok. 7 (parter) lub zgłoszenie mailowe z imieniem, nazwiskiem, kierunkiem i rokiem studiów na adres mailowy: rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

Informacje w jaki sposób korzystać z czytelni IBUK Libra dostępne są tutaj.

Zajęcia z dr M. Zarzeczną – Baran w najbliższy piątek rozpoczną się o godz. 16:30 z uwagi na uczestnictwo Pani doktor w obronach prac dyplomowych.

Egzamin dyplomowy – egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego studentów kierunku pielęgniarstwo – studia 3 letnie

Egzamin odbędzie się w Szpitalach : w Sztumie (pediatria) i w Kwidzynie ( pediatria i interna)

Dotyczy studentów, którzy pomyślnie zaliczą egz. teoretyczny – test 18. 10. 2017r.

Lp.

Nr albumu

 

1

4957

Sztum

2

5304

Kwidzyn

3

4843

Kwidzyn

4

5277

Kwidzyn

5

5302

Kwidzyn

6

4984

Sztum

7

5301

Kwidzyn

8

4849

Kwidzyn

9

5307

Kwidzyn

10

4068

Kwidzyn

11

5324

Kwidzyn

12

4700

Sztum

13

5303

Kwidzyn

14

4799

Sztum

15

4850

Sztum

16

4940`

Sztum

17

4690

Kwidzyn

18

4825

Kwidzyn

19

5333

Kwidzyn

Osoby dopuszczone do egzaminu teoretycznego w ramach II terminu Pielęgniarstwo. Test rozpocznie się o godz. 11:30 w Auli PSW:
Nr albumu:

4957

5304

4843

5277

5302

4984

5301

4849

5307

4068

5324

4700

5303

4799

4850

4940

4690

4825

5333

Dnia 20.10.2017 r. na wykładzie z podstaw pielęgniarstwa z mgr P. Janiewiczem będziecie Państwo wybierać promotorów do pisania prac dyplomowych. Seminarium dyplomowe, czyli przedmiot w planie Badania naukowe w pielęgniarstwie prowadzi dla państwa dr Anna Tałaj oraz dr Katarzyna Ziejka. Proszę o wpisanie się do wybranej osoby i uczęszczanie na zajęcia tylko do wybranego promotora.

Począwszy od 29.10.2017 r. rozpoczynają się zajęcia z Wychowania fizycznego – przedmiot obowiązkowy dla kierunku Ratownictwo Medyczne I rok oraz Ekonomia I rok, natomiast dla wszystkich innych kierunków przedmiot fakultatywny. W sem. zimowym 2017/2018 zajęcia będą realizowane w ramach technik samoobrony, prowadzącym zajęcia będzie mgr Krzysztof Gerke. Zajęcie odbywać się będą na ul. Toruńskiej 28 w Kwidzynie wg harmonogramu:

29.10.2017 – 15:45 – 18:00 – wszystkie osoby zainteresowane, w przypadku wielu osób będzie podział na grupy

19.11.2017 – 10:30 – 15:30

10.12.2017 – 13:15 – 18:00

Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia z W-F po dostarczeniu do dziekanatu podania do dziekana wraz z zaświadczeniem o działalności sportowej lub przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach.

Poniżej przedstawiamy tabelę z osobami dopuszczonymi do obron RM w ramach II terminu:

L.p.

Nr albumu

1

4924

2

4726

3

3591

4

4731

5

4771

6

4736

Studia studiami, ale życie studenckie nie polega tylko na nauce! Dlatego Samorząd Studencki organizuje dla Was imprezę integracyjną. Spotykamy się w Pubie Piekło (ul. Chopina 28) dnia 3 listopada 2017 r. o godz. 19.00.

Koszt za osobę wynosi 35 zł -  w tym karaoke i przekąski. Wpłat do 25 października można dokonywać w biurze rekrutacji. Ilość miejsc ograniczona!

Informacje szczegółowe udziela Karolina Kwiatkowska z biura promocji, współpracy i rekrutacji, pokój nr 7 lub tel. 666 081 433

Test odbędzie się 18.10.2017 r. o godz. 11:30 w Auli PSW. Do egzaminu praktycznego przystępują osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin teoretyczny. Obrony prac dyplomowych odbędą się 20.10.2017 r. godz. podana będzie w terminie późniejszym.

Obrony w ramach II terminu RM odbędą się 13.10.2017 r. o godz. 9:00 test, po teście egzamin praktyczny, po egz. praktycznym obrony prac dyplomowych od godz. ok 14:30