Studenci III roku, którzy chcą  uczestniczyć w Czepkowaniu proszeni są  do dnia 10 czerwca o osobiste wstawienie się do Kancelarii w celu uiszczenia opłaty w kwocie 25zł za czepek

Dnia 02.06.2017 r. będzie obecna na Uczelni dr K. Krawczyk w godz. 17:00 – 19:00. Sala PSW 11. Osoby z pracami bądź mające zaległe zaliczenia zapraszam.

Dnia 09.06.2017 r. będzie obecna na Uczelni prof. K. Strzała, osoby, które mają prace w ramach różnic zapraszam po uprzednim kontakcie telefonicznym z dziekanatem. Jednocześnie informuję, że dnia 02.06.2017 r. Pani prof. K. Strzały nie będzie.

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu dyplomowego przypominamy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie absolutorium. Ponadto, w związku z przyjętą procedurą egzaminu, należy złożyć do dnia 18. czerwca wydrukowany egzemplarz przygotowanej prezentacji, stanowiącej element realizowanego egzaminu praktycznego.

W  dniu 17.06.2017 roku w  godzinach 12:00-13:00 na Uczelni będzie dostępny Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Stefan Angielski.

Zaliczenia dla II i III roku RM odbędą się 17.06.2017 o godz. 10:00.

W związku z niedyspozycją wykładowcy do przedmiotu Radiologia mgr Natalii Sprawskiej nową prowadząca ten przedmiot jest lek. med. Agata Kosedowska. Zajęcia 18.06.2017 r. odbędą się zgodnie z planem (1 blok). Bardzo proszę o uczestniczenie w tych zajęciach również studentów PP a starostę grupy o kontakt z dziekanatem. Osoby z różnicami programowymi - proszę dostarczać prace do dziekanatu.

W zależności od ilości osób egzamin teoretyczny i praktyczny odbędzie się 01.07 (w przypadku dużej liczby studentów przystępujących do obron test może odbyć się 30.06). Obrona pracy – 03.07.2017 r.

Dnia 09.06.2017 r. o godz. 16:00 odbędzie się egzamin pisemny z dr Ewą Raniszewską dla II roku oraz egzamin poprawkowy dla III roku. Sala PSW 22.

Informacja dotycząca zaliczeń u Pana mgr Romana Niemczyka

Fz 3 i Fz LATO

Zaliczenie na ocenę - konserwatorium:

24 czerwca 2017 r.

1) 13,15 Rachunkowość podatkowa

2) 15,30 Planowanie finansowe

3) 17,00 Podstawy rachunkowości zarządczej.

Zaliczenie na ocenę - wykłady:

01 lipca 2017 r

1) 9,00 Rachunkowość podatkowa

2) 10,00 Planowanie finansowe

3) 11,00 Podstawy rachunkowości zarządczej.

Fz 2

25 czerwca 2017 r.

Zaliczenie na ocenę - konserwatorium

12,00 Podstawy rachunku kosztów.

Zaliczenie na ocenę – wykłady

30 czerwca 2017 r.

15,30 Podstawy rachunku kosztów.

LBiA

Zaliczenie na ocenę – konserwatorium

25 czerwca 2017 r.

10,00 Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie.

Planowany termin obron oraz wstępny harmonogram!!!

30.06.2017

Dr A. Tałaj PP po południu od ok 16:00

Dr M. Zarzeczna – Baran PO od rana ok godz. 9:00

Dr M. Czaja – PO po południu

Prof. W. Łysiak – Szydłowska – PP po południu

01.07.2017 wszystkie obrony rozpoczną się w godzinach porannych ok godz. 9:00

Dr A. Tałaj – PO

Dr M I Pirski – PO

Dr K. Szyszko – PO

Prof. W. Łysiak – Szydłowska - PO