Osoby, które w ostatnim czasie uzupełniały dokumentację dotyczącą zwolnienia z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych i przesyłały dokumenty zeskanowane bardzo proszę o dostarczenie oryginałów podczas najbliższego zjazdu. 

W dziekanacie są do odbioru decyzje o przyjęciu na studia po terminie rekrutacji i decyzje o przyjęciu od wyższych semestrów.
Prosimy również ODEBRAĆ LEGITYMACJE.
Legitymacje bedą dokumentem dopuszczającym przez wykładowców na zaliczenia i egzaminy w sesji egzaminacyjnej.

Osoby zainteresowane obroną na początku grudnia proszę o kontakt z dziekanatem do dnia 26.11.2017 r. Egzamin może być zorganizowany dla min. 4 osób.

Bardzo proszę o składanie prac semestralnych, zaliczeniowych w ramach samokształcenia bezpośrednio do prowadzących przedmiot, bądź do Punktu Informacyjnego, bądź na adres mailowy (zgodnie z ustaleniami z wykładowcą). Bardzo proszę nie składać prac do pokoju dydaktyków. Pokój dydaktyków pozostaje do dyspozycji wyłącznie wykładowców.

W dniu 19.11.2017 grupa RMz32 , a w dniu 16.12.2017 grupa RMz31 zaczynają chirurgię.

Tematy do opracowania.

Na pierwsze zajęcia proszę przygotować 4 tematy w formie prezentacji, po 2 osoby do tematu. Dalsze prezentacje zostaną ustalone na pierwszych zajęciach.

Tematy:

1. Ostre zapalenie trzustki, powikłania, leczenie

2. Żylaki kończyn dolnych-  metody diagnostyczne z tradycyjnymi próbami badania fizykalnego, metody leczenia

3. Krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

4. Nowoczesne metody leczenie przepuklin pachwiny i powłok jamy brzusznej

5. Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa

6. Kamica żółciowa- kamica pęcherzyka żółciowego i kamica przewodowa, metody diagnostyczne i lecznicze

7. Badania endoskopowe- przydatność w diagnostyce i leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego

8. Niedokrwienie kończyn dolnych na tle miażdzycy

9. Stopa cukrzycowa - diagnostyka, postępowanie w leczeniu trudno gojących się ran, amputacje, terapia 

   podciśnieniowa, hiperbaria

10. Najczęstsze choroby proktologiczne -żylaki odbytu, szczelina odbytu, przetoki okołoodbytnicze / diagnostyka, 

    leczenie/

11. Nowotwory trzustki

12. Nowotwory jelita grubego

13. Nieswoiste zapalne choroby jelita grubego -choroba Leśniowskiego-Crohna, colitis ulcerosa

14. Urazy klatki piersiowej

15. Urazy jamy brzusznej

16. Ostre schorzenia jamy brzusznej

dr M. I. Pirski

W zakładce STUDENT - STUDIA PODYPLOMOWE zostały dostępnione przez Toruńską Szkołę Wyższą Kolegium Jagiellońskie, materiały dotyczące prac dyplomowych oraz terminy obron. 

W planie zajęć pojawiły się zajęcia praktyczne, proszę o uzupełnianie dzienniczków kształcenia praktycznego zgodnie z harmonogramem a wejścia na zajęcia praktyczne konsultować z opiekunami.

Poniżej znajduje się lista numerów albumów osób, które proszone są o pilny kontakt z Dziekanatem.

LISTA

Bardzo proszę o zbieranie legitymacji i dostarczanie do dziekanatu celem zrobienia prolongaty, w tym celu proszę o uregulowanie opłat wobec Uczelni oraz odbieranie decyzji dziekana w odpowiedzi na Państwa podania.

Proszę o zapoznanie się z obsadą ZP na sem. zimowy w roku akademickim 2017/2018

Obsada zajęć praktycznych

Serdecznie zapraszamy na wykład inauguracyjny, który odbędzie się podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Teatrze Miejskim w Kwidzynie ul. Katedralna, godz. 10:30. Wykład pt. Polski pieniądz na początku XXI wieku wygłosi prof. Dariusz Filar. Po wykładzie zapraszamy do wysłuchania koncertu.

Po zakończeniu uroczystości prosimy o podpisywanie się na listach obecności u pracowników Uczelni obecnych we foie teatru. Podpis na liście obecności będzie równoznaczny z zaliczeniem wykładu inauguracyjnego w wirtualnym indeksie (wykład ten jest jednym z przedmiotów obowiązkowych dla studentów I sem.). Życzymy niezapomnianych wrażeń i udanego roku akademickiego 2017/2018.

Pozdrawiam K. Słomska.