W trybie pilnym (najpóźniej do końca tygodnia) proszę o przekazanie uzgodnionego z promotorem tematu pracy dyplomowej do Pana Dziekana dr. Michała Makowskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w wiadomości w Wirtualnym Dziekanacie. 

Obrony 30.06.2017 – 13:00 – PSW 12 – promotorzy dr K. Strzała – Osuch, dr B. Pawłowska

01.07.2017 – 8:30 – PSW 12 – promotorzy dr M. Stańczyk Minkiewicz, dr M. Makowski

Zmiana terminu egzaminu teoretycznego – Test 01.07.2017 godz. 8:00 PSW Aula. Praktyczny egzamin bezpośrednio po teście.

30.06 PP i PO

PO dr M. Zarzeczna – Baran – 9:00 PSW 14

PP prof. W. Łysiak – Szydłowska – ok godz. 14:00 PSW 14

PP dr A. Tałaj – 15:00 – PSW 15

PO dr M. Czaja – ok godz. 17:00 – PSW 15   

01.07  PO

Prof. W. Łysiak Szydłowska, dr A. Tałaj – 8:30 PSW 14

dr M. I. Pirski, dr K. szyszko – 9:00 PSW 15

Obrony LBiA 03.07.2017 godz. 9:00 sala PSW 12.

30.06.2017 – test – 16:00 – PSW Aula

01.07.2017 – egz. praktyczny – 9:00 PSW 3

03.07.2017 – obrony wg promotorów: dr E. Raniszewska i dr L. Zwolakiewicz - 9:00; dr J. Gwoździewicz ok. godz. 11:00 PSW 14, PSW 15

Obrony prac dyplomowych odbędą się dla Państwa 03.07.2017 o godz. 8:00. Poprzedni wskazany termin jest nieaktualny. Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą na obronę wersję elektroniczną pracy na nośniku przenośnym.

Terminarz obron wg promotorów:

30.06.2017 – 13:00 – dr K. Strzała – Osuch, dr B. Pawłowska

01.07.2017 – 9:00 – dr M. Makowski, dr M. Stańczyk Minkiewicz,

01.07.2017 – 12:30 – prof. E. Gostomski - LBiA

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o sprawdzenie ocen z egzaminu (wykłady) i zaliczenia (konwersatoria) ze Zdrowia publicznego w e-indeksie. Niektórym z Was z różnych powodów brakuje pozytywnej oceny (brak oceny lub ocena niedostateczna).

W związku z tym wyznaczam termin poprawkowy na 24 czerwca 2017 o godz. 9.00. Miejsce zostanie wyznaczone później, informacja będzie na portierni.

Informuję ponadto, że jest to ostatni termin w sesji letniej.

dr Marzena Zarzeczna-Baran

W linku poniżej listy na egzamin teoretyczny PO i PP 20.06.2017 r.

Listy