Prosimy o podejście do Dziekanatu w celu wyboru promotora na seminarium dyplomowe. Pierwsze zajęcia odbędą się dnia 24.02.2018r. Uczęszczacie Państwo tylko do wybranego przez siebie promotora.

Dnia 09 06 2018 r. w ramach zajęć z Medycyny sądowej odbędzie się pokazowa sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej GUMed w Gdańsku. Szczegóły podane będą bliżej terminu wyjazdu.

Dnia 23.02.2018 r. o godz. 14:30 odbędą się obrony prac dyplomowych.

Informujemy, iż decyzje o udzielonych stypendiach socjalnych, dla osób niepełnosprawnych i Rekotora zostają utrzymane w mocy na semestr letni roku akademickiego 2017/2018.

Drodzy studenci!
Chciałabym przypomnieć o wpłatach za czesne i inne płatności na Państwa indywidualne numery kont. Informacja dotyczy osób, które wpłacają należności na ogólne konto uczelni.

Proszę nie wpłacać należności na konto ogólne uczelni.

Jak znaleźć w wirtualnym dziekanacie swój indywidualny numer konta?

Proszę o zalogowanie się:

konto 1

Następnie należy przejść do zakładki FINANSE (dane do przelewów będą znajdować się w górnej zakładce).

konto 2

Dnia 16.02.2018 r. o godz. 15:00 odbędzie się dodatkowe seminarium dyplomowe z dr B. Pawłowską oraz egzamin poprawkowy z Analizy ekonomicznej, sala PSW Aula.

Dnia 23.02.2018 r. o godz. 15:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z makroekonomii z dr B. Pawłowską, sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.

Dnia 17 02 2018 r o godz. 10:00 na Uczelni będzie lek. med. A. Urbanowicz w sali PSW 12.

Poniżej w do pobrania zakres godzinowy wraz z wykazem wykładowców oraz przedmioty do zaliczenia w ramach samokształcenia na semestr letni. 

BUNA

Informacja od dziekana dr Michała Makowskiego

Do dnia 23.02 do godz. 18.00 ostatecznie należy dostarczyć wszystkie zaległe prace zaliczające z przedmiotów, w ramach zajęć BUNA.

Termin rozliczeń poprawkowych z przedmiotów: Podstawy marketingu (sem. 1) oraz Systemy zarządzania jakością i środowiskiem (sem. 3) dnia 24.02 godz. 12.45.

Dnia 15 02 2018 r. w godz. 16:30 – 18:00 w sali PSW 15 będzie obecny na Uczelni dr A. Michalik.

Proszę o podejście starostów RM  roku 1-3 do Dziekanatu podczas najbliższego zjazdu, po listy na Zajęcia Praktyczne - semestr letni 2017/2018.