Konsultacje - mgr R. Niemczyk
12.05.2017 w godz. 14:00 – 15:30;
17.06.2017 w godz. 11:00 – 12:30.


Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr Beata Pawłowska:
piątki w godz.15:00 - 15:45 w pokoju Dziekanów PSW 26 w następujących terminach:
24.03.2017
21.04.2017
26.05.2017

Dziekan Wydziału Zarządzania dr Michał Makowski:
piątek w dniach zjazdu Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych – w godz. 15.00-15.45 w Dziekanacie