Rektor PSW - prof. dr hab. Stefan Angielski - w terminach zjazdów, po wcześniejszym umówieniu,

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia - prof. dr hab. Krystyna Strzała - w terminach zjazdów, po wcześniejszym umówieniu,

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy - dr Katarzyna Strzała - Osuch - w środy i w terminach zjazdów po wcześniejszym umówieniu,

Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr Beata Pawłowska -
piątki w godz. 15:00 - 15:45 w pokoju Dziekanów PSW 26 w następujących terminach:

17.03.2017 
07.04.2017 
12.05.2017
16.06.2017

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych - dr Michał Makowski - piątek w dniach zjazdu Wydziału Nauk Ekonomiczno - Społecznych – w godz. 15.00-15.45 w Dziekanacie,

Kanclerz PSW - mgr inż. Grzegorz Bakierski - w terminach zjazdów (od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 13.00) oraz poza terminami zjazdów (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00),

Kwestor PSW - mgr Gabriela Osuch - w terminach zjazdów (od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 13.00) oraz poza terminami zjazdów (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).