WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • pielegniarka


 • - 6 semestrów, tryb stacjonarny,

 • - 2452 godzin zajęć teoretycznych –  odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),

 • - 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

 • - sprawowania opieki pielęgniarskiej;

 • - pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;

 • - pomagania rodzinom i grupom społecznym;

 • - organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:

 • - szpitalu,

 • - przychodni,

 • - sanatorium,

 • - hospicjum,

 • - domach pomocy społecznej,

 • - zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;

 • - zakładach opiekuńczo – leczniczych,

 • - przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego,

 • - zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

 

WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENCI PIELĘGNIARSTWA MOGĄ ODBYWAĆ PRAKTYKI ZAWODOWE

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie powtórnej oceny programowej kierunku Pielęgniarstwo

List Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Wiesławy Łysiak – Szydłowskiej w sprawie zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

PRAKTYCZNY WIZERUNEK KSZTAŁCENIA

dr Leszek Zwolakiewiczdr Leszek Zwolakiewicz

Dyrektor ds. medycznych oraz Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Wykładał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, obecnie Adiunkt w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizację II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii oraz z zakresu  medycyny ratunkowej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

dr Katarzyna Ziejkadr n. o zdrowiu Katarzyna Ziejka
Od czerwca 2016 r. z-ca dyrektora ds. Pielęgniarstwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, wcześniej przez kilkanaście lat pielęgniarka oddziałowa Oddziałów Rehabilitacyjnych RSS w Grudziądzu. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu (1998 r.).
Obrona doktoratu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Współautorka kilku publikacji naukowych z zakresu neurorehabilitacji. Członek Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych
 

Elzbieta Brożyniakmgr Elżbieta Brożyniak                                                                            

Pracuje na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku i wykorzystuje doświadczenie pedagogiczno – pielęgniarskie. Realizuje zadania, wynikające z zakresu działalności szpitala i zatrudnionego tam personelu. Jako pełnomocnik ds. jakości, zajmuje się procesem akredytacji szpitala. W 2015 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Menadżerów Służby Zdrowia. W 2012 r. została wyróżniona przez OIPiP w Gdańsku „Złotym Czepkiem” za działalność na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. Wykładowca w Centrum Szkoleń KORA w Sopocie.