WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

SPECJALNOŚĆ:

1. EKONOMIA MENEDŻERSKA I RACHUNKOWOŚĆ
2. EKONOMIKA PRACY I GOSPODAROWANIE KADRAMI
3. EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW Transport Spedycja Logistyka
4. EKONOMIKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (we współpracy z KPPT w Kwidzynie)
5. EKONOMIKA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
6. INFORMATYKA W BIZNESIE


PRAKTYCZNY WIZERUNEK KSZTAŁCENIA

oscar hernandes

Oscar Santamaria Hernandez
Wykształcenie: Bachelor's degree. Master of business management and administration.

Obecnie pracuje jako Project Manager w Jabil Lamination Process Engineer world wide wspomagając fabryki Jabil na całym świecie w zakresie organizacji i zarządzania produkcji ogniw fotowoltaicznych; wcześniejszy pracodawca przez 12 lat BP SOLAR.
Pochodzi z Madrytu ale od 7 lat pracuje i mieszka w Kwidzynie.

ChodorowskiMajor Marek Chodorowski

W Służbie Więziennej od dnia 19.02.1991 r. Przyjęty do Zakładu Karnego w Kwidzynie na stanowisko - strażnik Działu Ochrony. Do dnia 16.09.2007 r. pełnił służbę na wszystkich posterunkach w jednostce. W dniu 17.09.2007 r. powierzono mu obowiązki Zastępcy Kierownika Działu Ochrony. Od dnia 28.10.2010 r. pełnił obowiązki Kierującego Oddziałem Penitencjarnym. W dniu 01.09.2011 r. powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie. 


Roman Niemczyk

mgr Roman Niemczyk

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Wykładowca rachunkowości w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oraz nauczyciel przedsiębiorczości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie. Ekspert oświatowy z zakresu przedmiotów ekonomicznych.
W swoim dorobku naukowym posiada 54 napisanych książek oraz 58 artykułów o tematyce ekonomicznej.


Ewa Nowogrodzkamgr Ewa Nowogrodzka
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie (dziś PSW) na kierunku Finanse i zarządzanie organizacjami oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania gospodarką regionalną. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Administracji Publicznej. Od 2006 roku pełni funkcję Wójta Gminy Kwidzyn.

 

Katarzyna Krawczykdr Katarzyna Krawczyk
Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego ENERGA – Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku – ekonomia, specjalność – diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, studia podyplomowe, kierunek – Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. W 2010 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.