Konferencja cat e mail


konferencja logistyka 1
konferencja logistyka 2
konferencja logistyka 3


logo KJ

Szanowni Państwo,

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat:

„Tutor szansą współczesnej edukacji”

która odbędzie się 10 marca 2018 r., w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej (Toruń, ul. Jęczmienna 23).

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia z zakresu filozofii, teologii, pedagogiki, socjologii, psychologii, sztuki, nauk humanistyczno – społecznych. Nastąpi również wymiana interdyscyplinarnych poglądów związanych z osobą tutora.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej:

http://kj.edu.pl/konferencje/

Liczymy na Państwa udział w naszej konferencji. Prosimy jednocześnie o upowszechnienie na jej temat informacji wśród współpracowników.

Wszelkie pytania, zgłoszenia oraz referaty prosimy kierować na adres: konferencja@kj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na dwie organizowane w 2018 międzynarodowe konferencje naukowe z rozpoczętego przez nas cyklu:

VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”, Taras widokowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowicach Pyrzowicach, 22 czerwca 2018 roku,

VIII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.” Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Gliwicach, 28 września 2018 roku.

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

o   Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)

o   Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062)

o   Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)

o   Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401)

o   Komunikacja Publiczna (kwartalnik nieparametryzowany)

Uwaga! Osoby chętne do publikacji artykułu po angielsku w zagranicznym czasopiśmie z Listy A z IF (o interdyscyplinarnym charakterze) prosimy o wpisanie takiej adnotacji w formularzu zgłoszeniowym. Przymierzamy się do stworzenia takiego jednego numeru. Do recenzji będą kierowane wyłącznie artykuły o charakterze naukowym, empirycznym.

Artykuły powinny zostać przesłane do: 1.06.2018 roku. Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe. Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

 

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 590 zł. Opłatę należy uiścić do 30.04.2018. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.  

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 7 lub 8”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 marca 2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. 

Pozdrawiam,

---------------------------------------------

dr hab., prof. PŚ

MAŁGORZATA DOBROWOLSKA

Associate Professor PhD

Politechnika Śląska
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Silesian University of Technology
University College of Social Sciences and Philologies
44-100 Gliwice
‪ul. Hutnicza 9- 9A
‪tel./fax. (32) 400 39 52
malgorzata.dobrowolska@polsl.pl


konferencja niepelnosprawnosc 1

konferencja niepelnosprawnosc 2

konferencja niepelnosprawnosc 3

konferencja niepelnosprawnosc 4


problemy ekonomii 1

problemy ekonomii 2

problemy ekonomii 3


II Konferencja Ratownictwa Medycznego


EWMA 2018

 Wszelkie informacje dotyczace EWMA oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ


Szanowni Państwo!

konefercja medical science pulseW imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów - Naukowego i Organizacyjnego  V Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, tradycyjnie pod koniec roku serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie.

Konferencja odbędzie się 22-23  maja 2018r. w Opolu,  na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: 

http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/

Celem głównym Konferencji jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki i studentów, a także stworzenie forum dyskusji naukowych oraz prezentacji badań i osiągnięć  naukowców w środowisku międzynarodowym i krajowym. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych , wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych upowszechnianiem nauki oraz  zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi interdyscyplinarności w nauce i badaniach naukowych.   Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I, II, III i IV  Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni/ Medical Science Pulse w latach 2014-2017, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco  podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki, w tym m.in. warsztaty dotyczące opracowania  projektów naukowych i publikacji z zakresu nauk biomedycznych czy analiz statystycznych wyników badań ilościowych. Specjalnie do młodych naukowców adresowana jest część plakatowa i moduł Master Class umożliwiający w sposób czynny prezentację planów badawczych i dyskusję w przyjaznym acz  profesjonalnym gronie badaczy z całego świata.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty  oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, przypominamy, że niższa cena obowiązuje jedynie do 30 marca 2018r.

 Zapraszamy do Opola!

Komitet Naukowy i Organizacyjny

V MK MSP

PMWSZ w Opolu

Bożena Ratajczak

774423546

ratajczakb@wsm.opole.pl


Szanowni Państwo,

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania – RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPAQy-IS6q5M5XmszX7UZQKxOezLIQQZZDrAmIf0PboiCcrw/viewform

Termin przesyłania zgłoszeń mija 4 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat e-konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej konferencji: http://rodzinakonsumpcja.weebly.com/

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Wojciech Welskop

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia,

Prodziekan ds. kierunku Pedagogika

w.welskop@medyk.edu.pl 


konferencja zdrowie 2017 1

konferencja zdrowie 2017 2

konferencja zdrowie 2017 3