FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

20 stycznia 2018 r. w Szczecinie rozpoczął się Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie kwalifikacyjnym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

15 grudnia 2017 r. w Biskupcu rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II  bierze udział 35 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs war maz 12.17 1

kurs war maz 12.17 2

kurs war maz 12.17 3

09 grudnia 2017 r. rozpoczął się Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego, organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

Spiro Szczecin 001

Spiro Szczecin 002

Spiro Szczecin 003

Spiro Szczecin 004

Kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi rozpoczął się 29 czerwca 2017 r. w Ryjewie. Kurs był organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  Kurs ukończyło 21 osób.

kurs ryjewo 11 2017 1

kurs ryjewo 11 2017 2

kurs ryjewo 11 2017 3

 

18 listopada 2017 r. w Gdyni rozpoczął się Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie tym bierze udział 29 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs gdynia 11 2017

18 listopada 2017 r. w Łasinie rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II  bierze udział 28 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs lasin 11 2017 1

kurs lasin 11 2017 2

17 listopada 2017 r. w Szczecinie rozpoczął się kolejny Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie tym bierze udział 29 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs szczecin 11 2017

W dniu 26 października 2017 r. przedstawicielka Powiślańskiej Szkoły Wyższej Izabela Oleszczak – Dawert uczestniczyła w Konferencji szkoleniowej dla organizatorów kształcenia podyplomowego, organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, które odbyło się w Warszawie. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowego wdrożenia i funkcjonowania systemu SMK, który zaczął obowiązywać  od 1 maja 2017 r., za pośrednictwem którego jest obecnie realizowane kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Drugim ważnym tematem było przedstawienie grupy problemów zgłaszanych przez organizatorów kształcenia oraz ich przeanalizowanie z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czyli jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrożenie Systemu.

szkolenie 10.17 1

szkolenie 10.17 2

szkolenie 10.17 3

szkolenie 10.17 4

30 czerwca 2017 r. w Ostródzie rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie specjalistycznym  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II  bierze udział 31 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

 ostroda1

29 czerwca 2017 r. w Lipnie rozpoczął się kolejny Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  

Lasin1

Lasin2

28 czerwca 2017 r. w Łasinie  rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,  organizowany w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020).  W kursie specjalistycznym bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

Lasin1

Lasin2

 

Witryna najlepiej prezentuje się w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 piksele. 

Jeżeli Twoja rozdzielczość ekranu jest mniejsza - prosimy zmień ją na zalecaną.